Vi har alla ett ansvar för miljön och det bygger på samverkan.

Genom att se helheten i vår verksamhet vill vi minska de miljöbelastningar som vår verksamhet kan bidra till. Vi skall inom ramen för våra lokala och ekonomiska förutsättningar miljöanpassa vår verksamhet och efterleva krav och lagar genom aktivt miljöhandlingsprogram. Vi jobbar med att påverka och välja leverantör av produkter och tjänster som innebär miljöomsorg.

Bil Bengtsson driver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken
Anmälningsplikt avser fordonsverkstad, anläggning för tvättning av personbilar och andra fordon, anläggning för försäljning av drivmedel samt förvaring av miljöfarliga varor som drivmedel och spillolja.
Naturligtvis ser vi till att verksamheten uppfyller de villkor som gäller för vår tillståndspliktiga verksamhet.

Bolaget är miljöcertifierad enligt ISO 14001 sedan 2001
Vi värnar om naturens resurser genom att driva våra egna solcellsanläggningar.

Miljöpris
Vi är stolta mottagare av årets miljöpris i Ystad 2017.
Nominerad till en av tre finalister till Skåne Solar Award 2018.

 

Vi värnar om vår miljö

Vi är stolta över vårt miljöarbete - visste ni att vi samlar in både solens energi och regnvatten för att driva våra anläggningar.

235200 kwh

insamlad solenergi/år

2410 kubikmeter

återvunnit regnvatten/år

Vi nyttjar 90% återvunnit vatten samt regnvatten från våra tak i våra fordonstvättar, för att spara på naturens resurser.

 
Våra biltvättsanläggningar är ISO 14001- och Hållbar biltvätt-certifierade

Den smuts som tvättas av din bil innehåller föroreningar som kan skada naturen om det får rinna ut orenat, därför tar alla våra anläggningar hand om föroreningarna. På så vis kan vi säkerställa en minimal miljöpåverkan. Läs mer om våra biltvättar >

I ett framtida hållbart samhälle kan vi inte fortsätta sprida mer tungmetaller och olja än naturen kan återföra till det långsamma geologiska kretsloppet. För att så fort som möjligt nå fram till ett mål där vi sprider minsta möjliga mängd tungmetaller olja och andra svårnedbrytbara föreningar så är den viktigaste åtgärden att få bort biltvätt som sker på gatan. En biltvättsanläggning som minst klarar Naturvårdsverkets senaste rekommendationer, eller högre i de fall där kommunen kräver det, kan certifieras av Hållbar biltvätt. Vi tror att det är det kostnadseffektivaste målet att jobba med som leder till största möjliga miljövinst på kortast möjligaste tid.