Vi värnar om vår miljö

Vi är stolta över vårt miljöarbete - visste ni att vi samlar in både solens energi och regnvatten för att driva våra anläggningar.

223200 kwh

insamlad solenergi/år

2287 kubikmeter

återvunnit regnvatten/år