Vi värnar om vår miljö

Vi är stolta över vårt miljöarbete - visste ni att vi samlar in både solens energi och regnvatten för att driva våra anläggningar.

259200 kwh

insamlad solenergi/år

2656 kubikmeter

återvunnit regnvatten/år